Lock 2 Twente VOF

Voor Lock to Twente VOF, (Croonwolter&Dros, Mobilis en TBI PPP) hebben wij in 2018 mogen meewerken aan het ontwerp voor de nieuw te bouwen tweede sluiskolk en te renoveren bestaande sluiskolk in Eefde.

In eerste instantie zijn wij benaderd om mee te denken over de Eplan systeem inrichting en projectopzet. Dit met als doel, het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het ontwerpproces en eenduidig verwerken van de informatiestroom.

Het inrichten van het Eplan project is gedaan op basis van de voorwaarden die waren gesteld aan de wijze van projectstructurering en het uniek identificeren van alle verbruikers en instrumenten.

Daarnaast is nagedacht over welke informatie, waar zichtbaar moet zijn in de schema’s. Dit doen we door o.a. gebruik te maken van de nodige verwerkingen, zoals materiaallijsten, kabellijsten en PLC schema generatie.  

Het project is opgezet, zodat het geschikt is voor een functionele tekenwijze, maar toch per besturingspaneel een eenduidige set met schema’s gegenereerd kan worden. 

Naast het inrichten van het project, mochten wij in september ondersteunen met de daadwerkelijke engineering. De engineering  gebeurd op basis van een door Croonwolter&Dros, eigen ontwikkelde tool, genaamd Catena. In Catena wordt alle engineeringsdata voor het ontwerp centraal beheerd. De Eplan schema’s worden vanuit Catena dan ook voor een groot deel gegenereerd. Dit genereren gaat op basis van venster macro’s. Na het genereren van de diverse schema’s, wordt er nog gebruik gemaakt van een aantal slimme Eplan functionaliteiten, waaronder PLC schema generatie. Dit als gezamenlijk doel, het eenduidig en consistent verwerken van de informatie en het minimaliseren van handmatige acties.