Moekotte

In 2018 hebben wij voor Moekotte aan verschillende projecten mogen werken.  Hieronder een korte samenvatting van een aantal projecten waaraan gewerkt is en de diversiteit aan werkzaamheden.

Het eerste project waar door ons aan gewerkt is, was het uitwerken van het elektrotechnisch ontwerp, voor een test installatie van verbrandingssystemen.  

Deze installatie wordt gebruikt voor het testen van verbrandingssystemen, die door de eindklant worden ontworpen. Het elektrotechnisch ontwerp voor deze eindklant is volledig uitgewerkt op basis van het geschreven bestek en aangeleverde verbruikers en instrumentatielijsten.

Het ontwerp bestond uit twee panelen. Het eerste paneel “het besturingspaneel” was een uit meerdere secties gekoppeld Eldon paneel. Hierin was de voedingsdistributie en de besturingsinstallatie opgenomen. Het tweede paneel, werd gebruikt als “control panel” en bestond uit een lessenaar met daarop daar op diverse drukknoppen, instelmogelijkheden en een bediendisplay. Deze was lokaal bij de installatie geplaatst.   

Hierna hebben wij aan het elektrotechnisch ontwerp mogen werken voor een machinebouwer, welke actief is binnen de fijn mechanische industrie. Deze machine produceert halffabricaten voor toepassingen in de gehoormiddelen industrie. De gehele besturing voor deze machine is ingebouwd onder het platform waarop de bewerking werd gedaan. Door de beperkte omvang, was de ruimte beperking de grootste uitdaging voor dit ontwerp. Door een slimme indeling van het ontwerp en door te kiezen voor o.a. een combinatie van meeretage- en sensor/actor klemmen, is het gelukt dit te realiseren.  

Halverwege het jaar is begonnen aan het elektrotechnisch ontwerp voor een Waterschap. Het waterschap ging op deze zuivering bezig met het renoveren van een aantal bandindikker installaties en bijbehorende neven installaties. Ook dit is een ontwerp dat is uitgewerkt op basis van het bestek en verbruikers en instrumentatielijsten. Het ontwerp is uiteindelijk gerealiseerd in meerdere in U-vorm gekoppelde VX25 panelen, IP54 aan de wand gemonteerde frequentieregelaars en de nodigde veld instrumentatie.   

De laatste maanden van dit jaar is gewerkt aan het ontwerp voor een Heating Ventilation Air Conditioning instalaltie (HVAC). Deze installatie wordt gebruikt om het klimaat in een bepaalde fabriekshal op gewenst niveau te houden. Deze installatie bestond uit diverse luchtbehandelingskasten, afvoerventilatoren, sensoren en kleppen. De gehele installatie is ingebouwd in een achttal Rittal VX25 panelen, welke in diverse ruimtes zijn voorzien