Eplan optimalisatie

Tolsma Grisnich heeft ons gevraagd te ondersteunen bij een Eplan optimalisatie. Het Eplan platform was reeds aangeschaft binnen de organisatie, geïnstalleerd en er werd al enige tijd mee gewerkt door het bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau ontstond echter steeds meer de vraag of de ontwerpen niet efficiënter samengesteld konden worden en van een hogere kwaliteit. Daarnaast kwamen er ook regelmatig opmerkingen vanuit overige afdelingen dat informatie in de schema’s lastig terug te vinden was, onoverzichtelijk werd gepresenteerd en niet altijd compleet bleek te zijn. Na diverse gesprekken, waaronder is gesproken over de behoefte binnen de organisatie en onze aanpak, is besloten het optimalisatie traject in te gaan.

Dit traject hebben wij mogen begeleiden op consultancy basis en Tolsma Grisnich heeft zelf de uitvoering verzorgt. Door deze aanpak betrek je de Eplan gebruikers actief bij het traject en kom je uiteindelijk samen met de organisatie op een hoger niveau.  

Wij zijn begonnen met het opstellen van een adviesrapport, daarbij is de huidige implementatie en werkwijze geïnventariseerd. Daarbij is o.a. gekeken naar de inrichting van de stamgegevens, macroprojecten, project templates en informatiebehoefte per afdeling. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende, dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Het adviesrapport is vervolgens opgesteld, gezien vanuit onze visie wat betreft de implementatie en gebruik van het Eplan platform en de uitgangspunten die zijn gesteld vanuit Tolsma Grisnich. Na het schrijven van dit rapport is de organisatie zelf actief gestart met de uitvoering. De uitvoering hebben wij vervolgens mogen begeleiden door middel van wekelijkse skype sessies en regelmatig een bezoek

Heeft u na het lezen van dit verhaal nog vragen over de inhoud van het adviesrapport, of heeft uw organisatie ook behoefte aan een Eplan implementatie, standaardisatie of optimalisatie. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.